Wydarzenia

Rekrutacja na 29. edycję Studium Dealerów Rynków Finansowych

Czytaj więcej...

XXX-lecie Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska

Czytaj więcej...

Zaproszenie na udział w II Kongresie Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie "ESG – kontekst, regulacje i raportowanie"

Czytaj więcej...

Zmiany we władzach Stowarzyszenia ACI Polska 2022. Przyznanie członkostwa honorowego zasłużonym Członkom Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

WIBOR – certyfikowana cena bazowa pieniądza

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię ITMA Bartczak, Dulska, Trzos-Rastawiecki, dotyczącym wskaźnika WIBOR.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie: Instrumenty pochodne jako narzędzia zarządzania ryzykiem przedpłat kredytów hipotecznych. Zaawansowane metody wyceny pochodnych stopy procentowej

Czytaj więcej...

Regulamin wynagradzania Członków Stowarzyszenia w związku z tworzeniem i publikacją treści

Czytaj więcej...

Zmiana Przewodniczącego i Obserwatora Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark S.A.

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Czytaj więcej...

Nowy cykl ACI Polska: Spotkania z ciekawymi ludźmi

Czytaj więcej...

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie ALM & IRRBB

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie: Programowanie w "R" – „Wykorzystanie ‘R’ w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów” (zapisy przedłużone)

Czytaj więcej...

Zmiana obserwatora Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark

Czytaj więcej...

Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

ACI Polska partnerem strategicznym Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej 12-13 kwietnia 2021

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie: IR Benchmark reform

Czytaj więcej...

Nowelizacja rozporządzenia BMR (wyłączenie niektórych walutowych wskaźników referencyjnych i wyznaczanie zamienników)

Czytaj więcej...

Szkolenie: Konwersja portfela hipotecznego w walutach obcych na przykładzie Węgier

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie Programowanie w "R" – „Wykorzystanie 'R' w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów"

Czytaj więcej...

Szkolenie ACI Polska. Od CRR do BRRD: Zarządzanie ryzykiem płynności na co dzień i w kryzysie

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2020/2021

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2020

Czytaj więcej...

Zdalne WZC ACI - 18 czerwca 2020

Czytaj więcej...

Informacja banku Anglii na temat LIBORU GBP

Czytaj więcej...

GPW Benchmark dostała zezwolenie na opracowywanie indeksów giełdowych - KNF

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Warsztat Benchmark ISDA Suplement
 2. ACI Polska zaprasza na szkolenie Benchmarks Workshop
 3. ACI Polska zaprasza na szkolenie FINTECH Workshop
 4. Studium Dealerów Rynków Finansowych 2019/2020
 5. KONKURS FOTOGRAFICZNY
 6. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2019
 7. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 8. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019
 9. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019
 10. Rezygnacja członka Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark
 11. Szkolenie FINTECH - 21 lub 22 listopada 2018
 12. FX Global Code
 13. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2018
 14. Szkolenie dotyczące Rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych (...)
 15. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018
 16. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018
 17. Prof. Andrzej Sławiński Członkiem Niezależnym Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark wskazanym przez ACI Polska
 18. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2017
 19. Likwidacja fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS
 20. Nowy administrator fixingu POLONIA
 21. EGZAMIN ALM
 22. ACI Polska will hand over the organisation of POLONIA reference rate fixing to the National Bank of Poland effect from 1 December 2017
 23. ACI POLSKA przekazuje pełnienie funkcji Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA do NBP od 1 grudnia 2017
 24. Seminarium: CVA – korekta wartości kredytowej
 25. Spotkanie MIFiD II - panel dyskusyjny 5, 6 i 8 września - podsumowanie
 26. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.08.2017
 27. Komunikat Rady WIBOR z dn. 24.07.2017
 28. Seminarium Thomson Reuters: How are you going to cross the MiFID II line?
 29. Nowy administrator stawek WIBID i WIBOR
 30. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2017
 31. Komunikat Rady WIBOR z dn. 22.05.2017
 32. Zmiana administratora stawek referencyjnych WIBID/WIBOR z dniem 30.06.2017r.
 33. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 34. FIXING NBP – Uchwała Zarządu NBP zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (z dnia 20 kwietnia 2017 r.). Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2017 r.
 35. Komunikat Rady WIBOR z dn. 10.04.2017
 36. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 37. Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 38. Certyfikacja ALM
 39. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 40. Komunikat Rady WIBOR z dn. 6.03.2017
 41. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.01.2017
 42. Galeria zdjęć z XII Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska
 43. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od dnia 1 marca 2017
 44. Wyniki XII Turnieju Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 45. XII Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 46. Komunikat Rady WIBOR z dn. 19.12.2016
 47. Komunikat Rady WIBOR z dn. 01.12.2016
 48. 56th ACI World Congress Dublin
 49. Warsztaty GPW i ACI Polska
 50. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.10.2016
 51. Giełda Papierów Wartościowych i ACI Polska zapraszają na Warsztaty
 52. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od 7 listopada
 53. ACI przekaże GPW administrację fixingów WIBID i WIBOR
 54. Konferencja GPW S.A. oraz ACI Polska
 55. WIBOR - zmiana listy panelistów
 56. Zawieszenie fixingów FRA IRS i OIS od 24 października 2016
 57. ACI Polska ma zaszczyt zaprosić na partnerską konferencję FOW Derivatives World Central and Eastern Europe
 58. Fixing FRA IRS i OIS - Wycofanie deklaracji uczestnictwa
 59. Komunikat Rady WIBOR z dn. 12.09.2016
 60. WIBOR – zmiana listy panelistów
 61. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 62. Komunikat Rady WIBOR z dn. 27.06.2016
 63. Zmiana listy uczestników fixingu FRA, IRS i OIS
 64. Rozporządzenie o indeksach wykorzystywanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych
 65. Rekomendacja ZBP dotycząca zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym
 66. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.05.2016
 67. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2016
 68. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 69. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2016
 70. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 19.05.2016 r.
 71. Komunikat Rady WIBOR z dn. 18.04.2016
 72. Wykład MIFID 2 - z punktu widzenia dealera
 73. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2016
 74. Komunikat Rady WIBOR z dn. 07.03.2016
 75. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.01.2016
 76. Rozszerzenie listy uczestników Fixingu POLONIA od 1 marca 2016
 77. Komunikat Rady WIBOR z dnia 7/12/2015
 78. Regulamin FIXINGU Stawki Referencyjnej „POLONIA” (zmiana treści złącznika numer 2)
 79. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2016 roku
 80. Komunikat Rady WIBOR 19.10.2015
 81. Rozszerzenie listy Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2015
 82. Relacja- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 83. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 84. ACI WORLD CONGRESS Jakarta Indonesia 26-30 kwiecień 2016
 85. Zmiana listy panelistów FRA i IRS
 86. Nowy panelista Fixingu OIS
 87. Komunikat Rady WIBOR 06.07.2015 r.
 88. Zmiana listy panelistów fixingu OIS
 89. Psychologia skutecznego tradingu - Steve Ward
 90. FOW Derivatives World Central & Eastern Europe 30.09.2015 r.
 91. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2015
 92. ACI World Congress. Jakarta, Indonesia 26-30.04.2016
 93. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2015
 94. KDPW_CCP rozliczyło pierwsze transakcje na rynku OTC
 95. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe Władze
 96. Rekomendacja Rady WIBOR dotycząca backtestingu
 97. Komunikat Rady WIBOR 27.04.2015r.
 98. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 21.05.2015r.
 99. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 100. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2015
 101. Komunikat Rady z dnia WIBOR 24.02.2015
 102. WIBOR - Przyjęcie Deutsche Bank Polska SA do grona banków kwotujących
 103. Nowy Regulamin Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 104. Komunikat Rady WIBOR z dnia 14/01/2015
 105. LIVE redistribution of WIBOR
 106. Redystrybucja WIBORu LIVE
 107. Zmiana listy panelistów stawki referencyjnej WIBID i WIBOR
 108. Procedura w zakresie sposobu komunikowania publikacji błędnych stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 109. Oświadczenia ESMA_EBA Principles for Benchmark setting processes in the EU
 110. Podsumowanie szkolenia Advanced Trading Psychology
 111. Komunikat Rady WIBOR z dnia 19/11/2014
 112. ACI WORLD CONGRESS 2015 MILAN
 113. Informacja o wykładach "Studenckie Forum Dealerów Bankowych"
 114. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2015 roku
 115. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 116. Komunikat Rady WIBOR z dnia 16/09/2014
 117. ACI World Congress Mediolan 03-07.02.2015
 118. Szkolenie Applied Trading Psychology (parterem szkolenia jest KDPW_CCP)
 119. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego 2014
 120. Warszawa, 14 października 2014 - FOW DERIVATIVES WORLD CEE
 121. Komunikat Rady WIBOR z dnia 17/06/2014
 122. WIBOR - Przyjęcie Banku Gospodarki Żywnościowej SA do grona banków kwotujących
 123. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2014
 124. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2014
 125. FOW Derivatives World CEE
 126. Materiały na WZC ACI 04.06.2014
 127. Komunikat Rady WIBOR 24.04.2014
 128. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24.04.2014
 129. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2014
 130. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24/03/2014
 131. Podsumowanie szkolenia WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 132. Kod LEI: Czym jest kod LEI i kto go nadaje
 133. EU Authorisation of KDPW_CCP Clearing House. Third Clearing House in Europe!
 134. Unijna autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Trzecia izba w Europie!
 135. Komunikat Rady WIBOR z dnia 13/03/2014
 136. ACI WORLD CONGRESS 2014 IN BERLIN
 137. Szkolenie: WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 138. Galeria zdjęć z XI Turnieju Piłki Halowej ACI Polska
 139. Komunikat rady WIBOR z dnia 21.01.2014
 140. Publikacja i ponowna kalkulacja stawki WIBOR w dniu dzisiejszym
 141. XI Turniej Piłki Nożnej - wyniki
 142. WIBOR - Przyjęcie Getin NOBLE Bank do grona banków kwotujących
 143. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2014 roku
 144. Nowe kontrakty na GPW
 145. Komunikat Rady WIBOR z dnia 9.10.2013
 146. Kontrakty terminowe na obligacjie skarbowe i stawki WIBOR
 147. Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2013
 148. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 149. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 150. Komunikat z posiedzenia Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 04 września 2013
 151. Siódma edycja Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych
 152. Szkolenie "Zrozumieć Sekurytyzację"
 153. Kursy przygotowujące do egzaminów ACI Dealing Certificate oraz ACI Diploma
 154. Szkolenia Finance Trainer
 155. Oferta specjalna Finance Trainer
 156. Kurs przygotowawczy do uzyskania ACI Dealing Certificate
 157. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego
 158. Protokół z WZC 2013
 159. Zmiany w zasadach dystrybucji fixingów WIBID/WIBOR
 160. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2013
 161. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe władze
 162. ACI UK Dealing Simulation w Londynie
 163. Announcement of ACI Polska’s Management Board dated 30 April 2013
 164. Materiały na WZC 23.05.2013
 165. PARKIET: publikacja na temat Fixingów FRA IRS i OIS
 166. NBP - Cztery banki od 2.V przestaną mieć status dealera rynku pienieżnego
 167. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 168. Prasowa publikacja Zarządu ACI Polska dotyczacą zmian w Regulaminie WIBOR
 169. Wielki piątek bez FIXINGU FRA IRS i OIS
 170. X Turniej piłki nożnej - relacja
 171. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 172. Komentarz prasowy na temat Rady WIBOR
 173. KOMUNIKAT NBP dot. Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR
 174. Galeria zdjęć z X Turnieju Piłki Halowej
 175. X Turniej Piłki Halowej - galeria
 176. X Turniej Halowej Piłki Nożnej
 177. Pierwszy FIXING FRA IRS i OIS za nami
 178. „GO LIVE” 21 stycznia FIXING FRA, IRS i OIS
 179. Zmiany wśród Panelistów stawki Polonia
 180. Konferencja „Giełdowy rynek instrumentów pochodnych na stopę procentową”
 181. Zapis wywiadu PAP z ACI Polska
 182. Protokół z WZC
 183. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2012
 184. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia
 185. Wywiad z Członkami Zarządu
 186. Materiały na WZC
 187. Zapraszamy na WZC ACI Polska
 188. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 189. Szkolenie Advance ALM
 190. Rzeczpospolita 23.03.12
 191. POLITYKA 29022012
 192. Podsumowanie spotkania Zarządu ACI z NBP
 193. Wyniki IX Turnieju piłki nożnej
 194. ACI IX Turniej Halowej Pilki Noznej 2012
 195. ACI training and NEW i-phone app
 196. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 197. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia ACI Polska
 198. Nowe władze Stowarzyszenia
 199. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 200. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 201. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 202. Zmiany wsród panelistów stawki POLONIA
 203. ACI Academy
 204. VIII Turniej Piłki Nożnej
 205. Międzyuczelniane Formu Dealerów Bankowych edycji 2010/11
 206. Konferencja "Algotrading - dziś i jutro"
 207. TURNIEJ TENISA 26 września 2010 [Fotorelacja]
 208. ACI UK Dealing Simulation Course
 209. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 210. ACI Dealing Simulation
 211. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 212. Nowe seminarium organizowane przez ACI Polska
 213. BRAK FIXINGU POLONII w dniu 8 lutego 2010
 214. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej
 215. ESMA – wyjaśnienia dotyczące raportowania instrumentów pochodnych zgodnie z regulacją EMIR
 216. Rozporządzenie EMIR oraz CCP
 217. Stawki Withholding Tax
 218. Mastering FX Options
 219. Turniej Tenisa Ziemnego 2009
 220. Szkolenie 17.09.09
 221. FOTO-RELACJA
 222. Nowe władze Stowarzyszenia
 223. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 224. II Turniej Tenisa Ziemnego ACI Polska
 225. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 226. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 227. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska
 228. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 229. VI Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska

footer