Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.

W dniu 24 października 2017 ACI POLSKA zawiesiło Fixing FRA IRS i OIS do odwołania. Z uwagi na fakt, że liczba Uczestników nie uległa zmianie, Zarząd ACI Polska podjął decyzję o likwidacji fixingu instrumentów pochodnych FRA IRS i OIS.

Warszawa, 29 listopada 2017r.

footer