Kontakt

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

 

Wszelką korespondencję mailową do Zarządu prosimy kierować na adres e-mail stowarzyszenia
aci @ acipolska.pl

Korespondencję mailową do Komisji do spraw Profesjonalizmu prosimy kierować na adres e-mail
aci_kdp @ acipolska.pl

__________________________________________________________________

 

 

 

Zarzad Stowarzyszenia  

Marta Kępa
Prezes Stowarzyszenia
marta.kepa @ acipolska.pl

Błażej Wajszczuk
Wiceprezes
blazej.wajszczuk @ acipolska.pl


Henryk Sułek

Sekretarz
henryk.sulek @ acipolska.pl

 

Konrad Sadowski
Skarbnik
konrad.sadowski @ acipolska.pl

 

Wojciech Galiński
Członek Zarządu

wojciech.galinski @ acipolska.pl

 

Tomasz Wołosz
Członek Zarządu

tomasz.wolosz @ acipolska.pl

 

 

 

 

 


Komisja Rewizyjna

 

Marta Pakuła-Boryczka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

marta.pakula @ acipolska.pl

Mariusz Sęderowski
Członek Komisji

mariusz.sederowski @ acipolska.pl 

 

Maciej Zatorski
Członek Komisji
maciej.zatorski @ acipolska.pl

 

Wojciech Szajnar
Członek Komisji

wojciech.szajnar @ acipolska.pl

 

Komisja ds. Profesjonalizmu

 


Andrzej Krzemiński
Członek Komisji

andrzej.krzeminski @ acipolska.pl


Maciej Popiel

Członek Komisji

maciej.popiel @ acipolska.pl


Konrad Tyczyński

Członek Komisji
konrad.tyczynski @ acipolska.pl

 

 

 

 

 

 

Sekretariat ACI International

 

Secretariat
8, rue du Mail, F-75002 Paris
tel. 33 1 42975115 fax. 33 1 4297 5116
www.aciforex.com