Kontakt

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

 

Wszelką korespondencję mailową do Zarządu prosimy kierować na adres e-mail stowarzyszenia
aci @ acipolska.pl

Korespondencję mailową do Komisji do spraw Profesjonalizmu prosimy kierować na adres e-mail
aci_kdp @ acipolska.pl

__________________________________________________________________

 

 

 

Zarzad Stowarzyszenia  

Marta Kępa
Prezes Stowarzyszenia
marta.kepa @ acipolska.pl

Błażej Wajszczuk
Wiceprezes
blazej.wajszczuk @ acipolska.pl


Tomasz Wołosz

Sekretarz
tomasz.wolosz @ acipolska.pl

 

Konrad Sadowski
Skarbnik
konrad.sadowski @ acipolska.pl

 

Wojciech Galiński
Członek Zarządu

wojciech.galinski @ acipolska.pl

 

Wojciech Szajnar
Członek Zarządu

wojciech.szajnar @ acipolska.pl

 

 


Komisja Rewizyjna

 

Marta Pakuła-Boryczka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

marta.pakula @ acipolska.pl

Michel Rzońca
Członek Komisji

michel.rzonca @ acipolska.pl 

 

Maciej Zatorski
Członek Komisji
maciej.zatorski @ acipolska.pl

 

Maciej Kuczek
Członek Komisji

maciej.kuczek @ acipolska.pl

 

Komisja ds. Profesjonalizmu

 

Henryk Sułek
Członek Komisji

henryk.sulek @ acipolska.pl

Marek Rutkowski
Członek Komisji

marek.rutkowski @ acipolska.pl


Konrad Tyczyński

Członek Komisji
konrad.tyczynski @ acipolska.pl

 
Kamila Kajka
Członek Komisji
kamila.kajka @ acipolska.pl

 

 

Sekretariat ACI International

 

Secretariat
8, rue du Mail, F-75002 Paris
tel. 33 1 42975115 fax. 33 1 4297 5116
www.aciforex.com