Pobierz Kodeks Wzorcowy:

Kodeks Wzorcowy - pełna wersja [PDF]
ACI The Model Code [PDF]

The Model Code na stronie Global Foreign Exchange Committee:
https://www.globalfxc.org/fx_global_code.htm

Zastrzeżenie Komisji ds. Profesjonalizmu dotyczące Kodeksu Wzorcowego:

Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) jest tłumaczeniem z języka angielskiego The Model Code (The International Code of Conduct and Practice for the Financial Markets).

Prawo własności tłumaczenia należy do Polskiego Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska. Kodeks Wzorcowy posiada wyłącznie charakter edukacyjny i referencyjny.

Komitet ds. Profesjonalizmu ACI nie jest odpowiedzialny za treść tłumaczenia, a w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygający charakter ma wersja angielska kodeksu. Wszelkie postępowania arbitrażowe, decyzje eksperckie bądź rozstrzygnięcia sporów powinny odwoływać się tylko do The Model Code."

Poniżej krótki wyciąg z tego Kodeksu:

Zgoda na Tłumaczenie
Własność: ACI - Stowarzyszenie Rynków Finansowych jest właścicielem oryginalnej, angielskiej wersji Kodeksu Wzorcowego, podczas gdy wersje tłumaczone są własnością lokalnych stowarzyszeń bądź grup językowych odpowiedzialnych za tłumaczenie.

Uwagi do tłumaczenia:

1. Lokalne stowarzyszenia bądź grupy językowe ACI powinny informować i uzyskać uprzednio pisemną zgodę Komitetu do Spraw Profesjonalizmu ACI na tłumaczenie.
2. Tłumaczenia powinni dokonywać praktycy rynkowi nie zaś akademicy tak, aby nie odbiegać od realiów rynkowych.
3. Projekt tłumaczenia powinien być sprawdzony przez praktyków na polu prawa, księgowości, informatyki i innych istotnych z punktu widzenia tłumaczenia tak, aby zapewnić spójność tłumaczenia i zminimalizować ryzyko niewłaściwej interpretacji, poprzez użycie właściwej terminologii najlepiej oddającej znaczenie oryginału. W miarę potrzeb należy umieścić stosowne wyjaśnienie precyzujące subtelne różnice między tłumaczeniem a oryginałem.
4. Do tłumaczenia należy załączyć zastrzeżenie, iż ma ono charakter wyłącznie edukacyjny i referencyjny oraz, że Komitet do Spraw Profesjonalizmu nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za treść tłumaczenia i że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek niespójności i/lub rozbieżności rozstrzygający charakter ma wersja angielska.
5. Za oficjalny uznaje się tylko Kodeks Wzorcowy w wersji angielskiej. Wszelkie postępowania arbitrażowe, decyzje eksperckie bądź rozstrzygnięcia sporów powinny odwoływać się tylko do wersji angielskiej.
6. Prawo własności tłumaczenia należy do Lokalnego Stowarzyszenia bądź Grupy Językowej odpowiedzialnych za tłumaczenie.
7. Prawa autorskie Kodeksu Wzorcowego należy do ACI zaś tłumaczenia zawsze powinny być zgodne z wynikającymi z praw autorskich zastrzeżeniami.
8. Odnośnik do tłumaczenia w wersji elektronicznej powinien być dostępny na stronie internetowej ACI zaś kopia tłumaczenia w wersji papierowej powinna zostać przesłana do Komitetu do Spraw Profesjonalizmu ACI w celach archiwizacyjnych.

footer