Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Zmiany w Regulaminie Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR obowiązujące od dnia 30 czerwca 2017r. wynikają z przejęcia z tym dniem przez GPW Benchmark S.A. od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska funkcji Organizatora fixingu Stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz kontroli nad opracowaniem tych stawek.

Z dniem 29 czerwca 2017 roku traci ważność Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 30 kwietnia 2013 r. (z zastrzeżeniem pkt 13.16 oraz 13.17).    Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 r. z zastrzeżeniem , że zmiany w składzie Rady WIBOR wprowadzone nowym  Regulaminem obowiązują w odniesieniu do Rady WIBOR nowej kadencji, a obecna Rada WIBOR działa w dotychczasowym składzie do końca swojej kadencji.

Regulamin_fixingu_stawek_referencyjnych_WIBID_i_WIBOR_28042017.pdf

footer