Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wybór na prezesa Stowarzyszenia ACI Polska Wojciech Galiński zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji obserwatora Komitetu Nadzorczego Wskazników Referencyjnych Stop Procentowych przy GPB Benchmark S.A. ACI Polska podtrzymuje udział w Komitecie w charakterze Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym WSP. W pracach Komitetu w roli obserwatora z ramienia ACI Polska uczestniczyć będzie Maciej Zatorski, członek Zarządu.
 
Zarząd ACI

footer