Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska jest organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym.

Pomysł na zorganizowanie się został zrealizowany przez grupę dealerów w 1992 roku. To wtedy udało się doprowadzić do nadania formalnego kształtu grupie zawodowej, która do tej pory nie miała własnej organizacji. Tak doszło do powstania Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych FOREX Polska (obecnie ACI Polska).

W ramach działalności Stowarzyszenia od początku staramy się realizować cele, które przed sobą stawiamy. Szczególnie zależy nam na aspekcie edukacyjnym. Staramy się propagować wiedzę o rynkach i instrumentach finansowych oraz dążymy do podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego członków Stowarzyszenia, a także integracji środowiska dealerów. Ponadto chcemy mieć wpływ na to, w jaki sposób działa krajowy rynek międzybankowy, a Stowarzyszenie jest istotnym partnerem w tworzeniu regulacji dotyczących rozwoju tego rynku.

Rozwój rynków i instrumentów finansowych powoduje, że zadania stawiane naszej grupie zawodowej mają coraz bardziej skomplikowany charakter, dlatego organizacja taka jak nasza jest potrzebna, aby pomóc w doskonaleniu umiejętności zawodowych całego środowiska.

Od momentu powstania Stowarzyszenie przykłada ogromną wagę do możliwości kształcenia swoich członków. Przy współudziale Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach przygotowaliśmy szereg szkoleń dla dealerów oraz specjalistów z innych dziedzin bankowości. Korzystając ze współpracy z krajowymi i zagranicznymi ekspertami zorganizowano wiele seminariów mających na celu umożliwienie dealerom bankowym pogłębienie ich wiedzy praktycznej w zakresie instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz aspektów prawnych dotyczących rynków finansowych.

Wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim i Związkiem Banków Polskich opracowaliśmy oraz rekomendowaliśmy uczestnikom rynku finansowego Kodeks Polskiego Rynku Pieniężno-Walutowego. Oprócz tego Stowarzyszenie wydało szereg rekomendacji na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. ACI Polska jest twórcą zasad ustalania stawek referencyjnych WIBOR i WIBID oraz współorganizatorem fixingu tych stawek.

Bardzo zależy nam na aktywności naszych członków. Zachęcamy do licznego udziału w pracach Stowarzyszenia, czekamy na propozycje nowych tematów, którymi możemy się zająć oraz pomocy w kontynuowaniu już podjętych.

Gorąco zachęcamy do składania deklaracji członkowskich. Z radością powitamy nowe osoby. W większym gronie będzie nam łatwiej i skuteczniej realizować nasze wspólne cele.


Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Błażej Wajszczuk – Prezes

Marta Pakuła-Boryczka – Wiceprezes

Grzegorz Kopij – Sekretarz

Wojciech Szajnar – Skarbnik

Marcin Trzykowski – Członek Zarządu

Maciej Wezgraj – Członek Zarządu

footer