Wzór deklaracji członkowskiej [PDF]
Wzór deklaracji członkowskiej [word]

Podpisaną deklaracje należy przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

footer