Walne zgromadzenia członków


Chcielibyśmy szczególnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie osobiście przybyli na WZC, jak również tym, którzy przekazali swój głos pełnomocnikom. Dzięki Waszej obecności czwartkowe Walne zgromadzenie zaliczamy do bardzo udanych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na WZC

 

WZC  23 maja (czwartek) 2013

Ci, co nie mogli być z nami, niech żałują – „to było najfajniejsze Walne od lat”

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na WZC

Zapraszamy na WZC ACI Polska 17 maja w budynku GPW w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
odbędzie się 17 maja (czwartek) 2012.

footer