Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

Prezes: Marta Kępa

Zarząd w składzie: Marcin Groniewski, Bartłomiej Małocha, Błażej Wajszczuk, Wojciech Galiński, Adam Kruss

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję

Prezesa:

Marta Kępa

Zarząd w składzie:

Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk
Wojciech Galiński
Mirosław Smoliński  
Henryk Sułek

Komisję Rewizyjną w składzie:


Marcin Trzykowski
Jan Lemiech
Marta Pakuła-Boryczka

Poprzedni skład: Radosław Kaźmierczak, Henryk Sułek, Marcin Trzykowski

Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie

Konrad Tyczyński
Krzysztof Zadura
Tomasz Terelak

Poprzedni skład: Mirosław Smoliński, Tomasz Zdyb, Krzysztof Zadura, Konrad Tyczyński

Dziękujemy!

Wkrótce szersza relacja...

aci_wzc_2013

footer