Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.


Index POLONIA powstał z inicjatywy ACI POLSKA, które wraz z NBP wypracował mechanizm ustalania stawki referencyjnej, której zadaniem było odzwierciedlanie wahań cen depozytów O/N na rynku międzybankowym. Podobnie jak ma to miejsce na przykład w przypadki stawki EONIA.

Powstanie tego indeksu wiąże się ściśle z rozwojem rynku OIS w Polsce. OIS są specyficznymi transakcjami IRS, w których to rolę stawki zmiennej pełni WIBOR overnight (O/N) lub właśnie stawka Polonia.

Pierwsze doświadczenia ze stawką WIBOR wykorzystywaną przy zawieraniu transakcji OIS nie był dobre. Stawka WIBOR O/N, ale także wszyskie inne stawki referencyjne pokazują stan rynku o godzinie 11 tej. O ile w przypadku dłuższych terminów jest to wystarczające to w przypadku transakcji O/N taka stawka nie oddaje dobrze tego, co się działo na rynku w ciągu dnia. Stawki O/N z reguły cechują się dużą zmiennością i jedno kwotowanie z godziny 11 tej to za mało, aby oddać zachowanie rynku.

POLONIA jest więc obliczana jako średnia ważona ze stawek oraz kwot transakcji przekazanych przez uczestników rynku. W dniu Fixingu do godziny 16:45 każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania NBP wykazu transakcji zawartych i przesłanych do rozliczenia w danym dniu do godziny 16:30 na termin O/N. Skalkulowana w ten sposób stawka jest publikowana w serwisie informacyjnym NBP o godzinie 17:00. Regulamin fixingu stawki referencyjnej „POLONIA” określa szczegółowo obowiązki banków-uczestników oraz tryb przekazywania danych do NBP.

W tej chwili stawka POLONIA opisuje średnio 57% zawartych transakcji międzybankowych. Do indexu liczą się wiec codzienne transakcje O/N na średnio 3.5 mld PLN. Pozostałe transakcje zawarte pomiędzy podmiotami nie będącymi uczestnikami fixingu nie wliczają się do fixingu. Pełna lista uczestników fixingu znajduje się na stronach ACI Polska.

Stawka POLONIA znajdują główne zastosowanie przy rozliczaniu kontraktów OIS, jednak coraz częściej stawka POLONIA jest wykorzystywana w bankach także jako benchark dla wyznaczenia kosztu finansowania.

Pierwszy Fixing stawki referencyjnej Polonia miał miejsce 24 stycznia 2005 roku.

footer