Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie:

Prezes Zarządu: Wojciech Galiński

Członkowie Zarządu: Błażej Wajszczuk, Henryk Sułek, Wojciech Szajnar, Marta Pakuła-Boryczka, Grzegorz Kopij.

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję:

Prezes Zarządu:
Błażej Wajszczuk

Członkowie Zarządu:
Marta Pakuła-Boryczka (Wiceprezes)
Grzegorz Kopij (Sekretarz)
Wojciech Szajnar (Skarbnik)
Marcin Trzykowski
Maciej Wezgraj

Komisja Rewizyjna:
Wojciech Galiński
Marta Kępa
Maciej Kuczek
Robert Kułak

Poprzedni skład: Marta Kępa, Robert Kułak, Maciej Kuczek.

Komisja do spraw Profesjonalizmu:
Piotr Paluch
Mateusz Patorski
Marcin Wargocki

Poprzedni skład: Kamila Kajka, Konrad Tyczyński, Marek Wieczorkiewicz

footer