Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ACI Polska a wiedeńską firmą Finance Trainer wszyscy członkowie Stowarzyszenia biorący udział w kursach przygotowujacych do egzaminów ACI organizowanych przez FT otrzymują 10% bonifikatę

footer