Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

 

Zarząd ACI Polska pragnie poinformować, że stawki referencyjne WIBID/WIBOR podlegają restrykcji co do dalszego ich upubliczniania w czasie rzeczywistym. Każdy podmiot, który chciałby redystrybuować te dane zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska oraz podpisania stosownej umowy z firmą Thomson Reuters pełniącą rolę agenta kalkulacyjnego odpowiedzialnego za organizację fixingu. Koszt licencji redystrybucyjnej ACI WIBOR wynosi 250 EUR netto miesięcznie.

Jednocześnie zawiadamiamy, że redystrybucja fixingu WIBID/WIBOR opóźnionego o co najmniej 12 godziny uzyskanego od autoryzowanego dystrybutora nie wymaga uzyskania licencji redystrybucyjnej ACI WIBOR. Uzyskanie danych od Thomson Reuters może wiązać się z dodatkowymi opłatami serwisowymi ponoszonymi na rzecz firmy Thomson Reuters.


The ACI Poland informs, that the Wibid/Wibor reference rates are subject to all copy rights in the real time mode. Each vendor willing to redistribute the data is obliged to obtain a written permission from The ACI Poland and to sign an appropriate agreement with the calculation agent responsible for fixing organisation, which is Thomson Reuters. The license fee was set to 250 euro net per month.

At the same time we inform that data being delayed by at least 12 hours and obtained from authorized vendor do not require the license to be redistributed. Obtaining data from Thomson Reuters may be subject to any additional service fees collectable by the calculation agent.

footer