ACI_tresc_proponowanych_uchwal_WZC_21_05_2010.pdf

ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznie_21_05_2010.pdf

Komisja_Rewizyjna_ACI_2010.pdf

OBROTY_I_SALDA.pdf

PELNOMOCNICTWO_WZ_21_05_2010.pdf

RACHUNEK_ZYSKOW_I_STRAT_2009.pdf

Sprawozdanie_finansowe_dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2009_r.pdf

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_31_03_2010_.pdf

Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2009.pdf

zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_21_05_2010.pdf

BILANS_2009.pdf

footer