W egzaminie końcowym siódmej edycji Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych wzięło udział 65 osób – studentek i studentów uczelni warszawskich, łódzkich oraz poznańskich.  W tym roku, w porównaniu z wcześniejszymi egzaminami, test końcowy był znacznie trudniejszy. Jak się okazało przekroczenie progu zaliczającego udało się tylko 21 osobom. Dlatego szczególne gratulacje należą się tym, którzy zdobyli najwięcej punktów. Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę  laureatów:

Grzegorz Wilkosz – Szkoła Głowna Handlowa

Rafał Kurek – Uniwersytet Warszawski

Mateusz Niewiński - Uniwersytet Warszawski

Wojciech Dębski - Szkoła Głowna Handlowa

Anna Bronisz - Uniwersytet Warszawski

Przemysław Pryszcz - Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Włodarczyk - Szkoła Głowna Handlowa

Michał Fronc - Szkoła Głowna Handlowa

Michał Kwiatkowski  - Szkoła Głowna Handlowa

Adam Ryterski - Uniwersytet Warszawski

 

Wszyscy laureaci otrzymali od ACI Polska certyfikaty oraz książki, zaś pierwsza dziesiątka została dodatkowo nagrodzona koszulkami z logo Stowarzyszenia. Nagrodą specjalną, ufundowaną przez Warszawski Instytut Bankowości dla zwycięzcy testu, jest nieodpłatny udział w zajęciach Studium Dealerów Rynków Finansowych WIB.

 

W drugim etapie laureaci wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych w sali treningowej firmy Thomson Reuters. Tematem pierwszych zajęć prowadzonych przez Tomasza Niemca  była „Analiza techniczna”. Natomiast drugi warsztat na temat „Wycena opcji” przygotował i poprowadził Grzegorz Taraszkiewicz- Sirocki.

 

Przed uczestnikami już tylko ostatni etap – udział w procesie rekrutacji na praktyki w dealing roomach warszawskich banków. Wszystkim laureatom życzymy powodzenia!

 

Organizatorzy składają szczególne podziękowania:

- wykładowcom (w kolejności prowadzenia szkoleń): Pawłowi Żukowskiemu, Małgorzacie Łojek, Agacie Kończak, Tomaszowi Niemcowi, Agnieszce Filip, Błażejowi Wajszczukowi, Bartłomiejowi Małocha, Michałowi Michalskiemu, Pawłowi Łopuszyńskiemu, Piotrowi Mielusowi, Grzegorzowi Taraszkiewicz-Sirockiemu oraz Remigiuszowi Zalewskiemu

- Przemysławowi Pryszczowi oraz kolegom z Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW za opracowanie i prowadzenie strony internetowej cyklu, zapewnienie sal na wykłady i egzamin oraz popularyzację  projektu

- Piotrowi Nikelowi oraz Studenckiemu Kołu Naukowemu Bankowości SGH za  zapewnienie sal na wykłady oraz popularyzację projektu

- Magdalenie Białeckiej-Chwalczyk z firmy Thomson Reuters za pomoc przy organizacji zajęć warsztatowych

 

 

Bogusław C. Moskała

Prezes ACI Polska

footer