W dniach 24-26 lutego 2010 roku na terenie Giełdy Papierów Wartościowych zostanie przeprowadzone szkolenie na temat "Corporate Bonds & Credit Spread". Sponsorami seminarium są BondSpot oraz agencja ratingowa Moody's.  Szkolenie poprowadzi Patrick Haas z firmy szkoleniowej Finance Trainer z Wiednia.

footer