Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi poprzedniej kadencji w składzie:

 • Maciej Obroniecki – Prezes Zarządu,
 • Sławomir Gołębiewski - Wiceprezes,
 • Tomasz Mironczuk - Sekretarz,
 • Marek Wieczorkiewicz   - Skarbnik,
 • Bogusław Moskała - Członek Zarządu
 • Mirosław Winiarczyk - Członek Zarządu.

Walne Zgromadzenie powołało na kolejną – dwuletnią kadencje - na lata 2007 – 2009 - organy Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd:

 • Tomasz Mironczuk - Prezes Zarządu
 • Marta Kępa - Sekretarz
 • Bogusław Cezary Moskała - Wiceprezes
 • Robert Bury - Skarbnik
 • Bartłomiej Małocha - Członek Zarządu
 • Błażej Wajszczuk - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Piotr Epsztein - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Groniewski
 • Robert Kułak
 • Paweł Łopuszyński
 • Piotr Mielus Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja ds. Profesjonalizmu

 • Wojciech Galiński
 • Grzegorz Taraszkiewicz - Sirocki
 • Zbigniew Grajko

Ponadto WZ ACI Polska przyjęło zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Wkrótce po rejestracji nowego statutu przez Sąd Rejestrowy tekst jednolity Statutu zostanie opublikowany na stronach internetowych Stowarzyszenia

Walnemu Zgromadzeniu ACI Polska towarzyszyły imprezy dodatkowe – rozdanie nagród MTS CeTO, koncert Zespołu Oddział Zamknięty, turniej bowlingowy o puchar firmy Temenos.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących przebieg WZ ACI i imprez towarzyszących.

footer