Zarząd ACI Polska serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów studentów do wzięcia udziału w 7 edycji Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych.  Wykład inauguracyjny pt. "Dealer i dealing room w banku komercyjnym", który wygłosi kol. Paweł Żukowski odbędzie się w dniu 27 października 2010 r. w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50 (Aula B).

Wstęp wolny.

footer