Zarząd ACI Polska serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów studentów do wzięcia udziału w 8 edycji Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych. Do tej pory odbyły się dwa wykłady:
Rynek Pieniężny poprowadzony przez Błażeja Wajszczuka oraz Derywaty Rynku Pieniężnego poprowadzony przez Bartłomieja Małochę.
Wykłady odbywają się na SGH w auli VI o 17:30. Dokładny rozkład zajęć zamieszczamy poniżej:
 

2-Nov-11

Rynek Pieniężny  - Błażej Wajszczuk

9-Nov-11

Derywaty Rynku Pieniężnego  - Bartłomiej Małocha

16-Nov-11

Wprowadzenie do rynku opcji - Piotr Mielus

23-Nov-11

Opcje egzotyczne  - Katarzyna Konopko

30-Nov-11

Obligacje Krajowe i ich pochodne - Remigisz Zalewski

7-Dec-11

Instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych  - Bogusław Cezary Moskała

14-Dec-11

Makrekonomia Rynków Finansowych  - Marcin Mróz

21-Dec-11

Zawód corporate dealer  - Małgorzata Łojek i Agata Kończak

8-Feb-11

Listy Zastawne - Paweł Łopuszyński

15-Feb-11

Skad się biorą kursy rynkowe - Tomasz Niemiec

22-Feb-11

Handel Elektroniczny - Tomasz Niemiec

 Dodatkowe informacje można również uzyskać na stornie www.mfdb.pl
Patronem medialnym Forum jest Equity Magazine

footer