Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.

Uprzejmie informujemy, że do Zarządu ACI POLSKA wpłynęły deklaracje od następujących banków w sprawie rozszerzenia listy banków uczestniczących w Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

•    Bank Pocztowy SA
•    Getin Noble Bank SA

W związku z powyższym Zarządu ACI POLSKA podjął decyzję o przyjęciu wszystkich wyżej wymienionych banków do grona banków biorących udział w Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA. Zgodnie regulaminem ACI (w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim) ustala datę rozpoczęcia przesyłania danych do fixingu przez nowo przyjęte banki na dzień 01 grudnia  2013 roku.

Prosimy o poinformowanie Back Office o dodatkowych dwóch bankach, które od dnia 01 grudnia 2013 roku powinny być uwzględniane w przesyłanych do NBP zestawieniach transakcji Overnight.

footer