Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska odbędzie się 22.05.2009 (piątek) o godzinie 17:30 w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych - sala New Connect (wejście od ulicy Książęcej 4)

Podobnie jak w latach ubiegłych głosowania będą prowadzone za pomocą terminali elektronicznych.

W tym roku upływa kadencja obecnego Zarządu i będziemy wybierać nowe wadze Stowarzyszenia. 

Osoby, które nie będą mogły wziąć osobiście udziału w WZ ACI Polska prosimy o udzielenie pełnomocnictw do głosowania innym członkom stowarzyszenia, którzy będą uczestniczyć w WZ ACI Polska.

W załączeniu przedstawiamy materiały:

ACI Skrocony Program Walnego Zgromadznia 22.05.2009
BILANS_I_RACHUNEK 22.05.2008
Informacja dodatkowa 2008
PELNOMOCNICTWO_WZ_22_05_2009
Porzadek obrad WZ 22 05 2009
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci
Tresc proponowanych przez Zarzad uchwal WZA 22.05.2009
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2008

footer