Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Aktualna wartość Indeksu WIBID/WIBOR


Źródło: gpwbenchmark.pl


Termin WIBID WIBOR Godzina Data
ON 1,37 1,62 11:00:00 16 FEB 2018
TN 1,36 1,62 11:00:00 16 FEB 2018
SW 1,39 1,59 11:00:00 16 FEB 2018
2W 1,40 1,60 11:00:00 16 FEB 2018
1M 1,45 1,65 11:00:00 16 FEB 2018
3M 1,52 1,72 11:00:00 16 FEB 2018
6M 1,61 1,81 11:00:00 16 FEB 2018
9M 1,62 1,82 11:00:00 16 FEB 2018
1Y 1,65 1,85 11:00:00 16 FEB 2018Zabroniona jest dalsza dystrybucja fixingów przez podmioty trzecie na innej stronie internetowej lub wykorzystywania danych do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody GPW Benchmark SA.