Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie:

Prezes Zarządu: Wojciech Galiński

Członkowie Zarządu: Błażej WajszczukHenryk SułekWojciech SzajnarMarta Pakuła-BoryczkaMaciej Zatorski.

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków poparło kandydaturę i powołało do pełnienia funkcji Członka Zarządu Grzegorza Kopij, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Macieja Zatorskiego.

W związku z powyższym poniżej prezentujemy aktualny skład osobowy organów Stowarzyszenia:

Zarząd:

Prezes Zarządu:
Wojciech Galiński

Członkowie Zarządu:
Błażej Wajszczuk
Henryk Sułek
Wojciech Szajnar
Marta Pakuła-Boryczka
Grzegorz Kopij

Komisja Rewizyjna:
Marta Kępa
Robert Kułak
Maciej Kuczek

Poprzedni skład: Marta KępaRobert KułakPiotr EpszteinMaciej Kuczek.

Komisja do spraw Profesjonalizmu:
Kamila Kajka
Konrad Tyczyński
Marek Wieczorkiewicz

Poprzedni skład: Kamila KajkaKonrad TyczyńskiJacek FotekMarek WieczorkiewiczGrzegorz Kopij.

Walne Zgromadzenie Członków przyznało członkostwo honorowe zasłużonym Członkom Stowarzyszenia w osobach:
Piotr Epsztein
Małgorzata Nowak
Włodzimierz Osak
Paweł Łopuszyński
Andrzej Saczuk
Maria Bucyk
Krystyna Zając-Borowicka
Grzegorz Białek
Jacek Fotek
Andrzej Rżysko
Jerzy Winciun
Andrzej Ladko
Mirosław Boniecki
Włodzimierz Dąbrowski
Maciej Obroniecki
Leszek Kopeć

Serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy!

footer